STEIGĖJAS - KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS TARYBA
KALVARIJOS SUAUGUSIŲJŲ MOKYKLA
Projektai
Mokinių priėmimo sąlygos
Mokytojų sąrašas
Nuorodos
Informacija apie darbo užmokestį
Laisvos darbo vietos
Finansinės būklės ataskaita
Mokyklos dokumentai
Naujienos
Ugdymas karjerai
Mokyklos istorija
Kontaktai
Mokyklos reorganizavimas

Mokinių priėmimo sąlygos
 MOKINIŲ PRIĖMIMO SĄLYGOS


1.      Asmuo, pageidaujantis mokytis, mokyklos direktoriui pateikia prašymą.

2.      Prašymai mokytis pagal pasirinktą ugdymo programą priimami:

2.1.  pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas Kalvarijos suaugusiųjų vidurinėje mokykloje – nuo birželio 1 d. iki rugpjūčio 31 d.

3.      Asmuo, pageidaujantis mokytis pagal pagrindinio ar vidurinio ugdymo programą, prie prašymo prideda įgyto išsilavinimo pažymėjimą, ištekėjusios moterys pateikia santuokos liudijimą ( jeigu keitė pavardę).

4.      Asmuo, nebaigęs pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo programos, prie prašymo prideda mokymosi pasiekimų pažymėjimą arba pažymą apie jo mokymosi pasiekimus .

5.      Asmuo, baigęs specialiojo ugdymo programą, prie prašymo prideda atitinkamos specialiojo ugdymo programos pažymėjimą.

6.      Prašymas registruojamas, vadovaujantis Dokumentų rengimo taisyklėmis (Žin., 2004, Nr. 57-1982).

7.      Asmens priėmimas mokytis įforminamas mokymo sutartimi.

8.      Sutartis registruojama Mokymo sutarčių registracijos žurnale.
 Mokymosi pasirinkimų galimybės

 

Mokiniai, kurie mokosi pagal vidurinio ugdymo programą, gali pasirinkti norimus mokytis dalykus, jiems padedama pasirengti individualius ugdymo planus, atsižvelgiant į tolesnio mokymosi kryptį ir profesinę karjerą.

          Mokinys gali laisvai rinktis dorinio ugdymo, užsienio kalbų, visuomenės, gamtos, menų ir technologijų mokomųjų dalykų programas. Siūlomos keturios modulių bei keturios pasirenkamųjų dalykų programos.

          Mokiniams, turintiems mažamečių vaikų, sudaromos palankios mokymosi sąlygos, pagal poreikį jų mažyliai bus užimti.

          Mokykloje yra moderni informacinių technologijų klasė, biblioteka, skaitykla, dirba karjeros specialistas, visoje mokyklos teritorijoje veikia bevielio interneto ryšys, patalpos pritaikytos fizinę negalią turintiems mokiniams (tualetas neįgaliesiems, klasės 1-ame aukšte).  Mokiniai gali naudotis Kalvarijos sporto centro sporto baze.

 

 

 

 

TitulinisInformacijaVietos žemėlapisBibliotekaGalerijaValstybinės kalbos ir konstitucijos pagrindų egzaminai