STEIGĖJAS - KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS TARYBA
KALVARIJOS SUAUGUSIŲJŲ MOKYKLA
Mokinių elgesio taisyklės
Egzaminai
Tvarkaraštis
Etikos kodeksas
Kaip elgtis gripo ir kt. ligų atveju
Civilinės saugos rekomendacijos

Mokinių elgesio taisyklės
 Mokiniai turi teisę:
· turėdami reikiamą žinių lygį, nustatyta tvarka gauti nemokamą geros kokybės valstybinius standartus atitinkantį išsilavinimą;
· reikalauti kvalifikuoto mokymo proceso organizavimo, teikti pasiūlymus dėl galimo jo pagerinimo;
· nutraukti mokymąsi apie tai pranešant mokyklos direktoriui;
· pradėti arba atnaujinti nutrauktą mokymąsi, laikantis nustatytos mokinių komplektavimo tvarkos;
· pasirinkti dieninę, neakivaizdinę ar savarankiško bei distancinio mokymosi formą;
· dalyvauti svarstant ugdymo proceso organizavimo klausimus;
· į minties, sąžinės, religijos ir žodžio laisvę;
· puoselėti savo kalbą, kultūrą, papročius ir tradicijas;
· turėti pagal higienos reikalavimus tinkamą darbo vietą, ugdytis sveikoje ir saugioje aplinkoje;
· dalyvauti mokyklos savivaldoje;
·  į psichologinę ir specialią pedagoginę , socialinę, informacinę pagalbą;
· į nešališką žinių, gebėjimų ir įgūdžių vertinimą;
· burtis į organizacijas, lavintis saviugdos ir saviraiškos būreliuose, dalyvauti visuomenės gyvenime, taikiuose susirinkimuose, kurių veikla neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams.
 Mokinių pareigos, atsakomybė:
· vykdyti mokyklos vidaus tvarkos taisyklių reikalavimus;
· vykdyti mokyklos vadovybės ir mokytojų reikalavimus, kurie yra tiesiogiai susiję su mokymo proceso organizavimu;
· gerbti valstybinę, savo gimtąją kalbą ir kultūrą, kitas kalbas ir kultūras;
· laikytis žmonių bendravimo normų;
· mokytis pagal švietimo programas, įgyti pakankamai žinių ir patirties tam, kad teisingai pasirinktų mokymosi  ar profesinės veiklos kelią, būtų pasiruošęs savarankiškai gyventi;
· sudarius mokymosi sutartį, laikytis visų jos sąlygų;
· lankyti mokyklą;
· už netinkamą elgesį ir pareigų nevykdymą atsakyti teisės aktų nustatyta tvarka. 
TitulinisInformacijaVietos žemėlapisBibliotekaGalerijaValstybinės kalbos ir konstitucijos pagrindų egzaminai