STEIGĖJAS - KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS TARYBA
KALVARIJOS SUAUGUSIŲJŲ MOKYKLA
Projektai
Mokinių priėmimo sąlygos
Mokytojų sąrašas
Nuorodos
Informacija apie darbo užmokestį
Laisvos darbo vietos
Finansinės būklės ataskaita
Mokyklos dokumentai
Naujienos
Ugdymas karjerai
Mokyklos istorija
Kontaktai
Mokyklos reorganizavimas

Naujienos

            

 

SUAUGUSIŲJŲ MOKYMAI  MARIJAMPOLĖS, VILKAVIŠKIO, KALVARIJOS, ALYTAUS IR DRUSKININKŲ  SAVIVALDYBĖSE

 

2011 m. rugsėjo pabaigoje – spalio pradžioje prasidėjo suaugusiųjų mokymai pagal Ugdymo plėtotės centro įgyvendinamą projektą „Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant besimokantiems asmenims bendrąsias kompetencijas“. Projektas  finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

Projekto tikslas – padidinti suaugusiųjų švietimo paslaugų pasiūlą bei sudaryti galimybes suaugusiesiems įgyti naujų bendrųjų  kompetencijų.

Pagrindinė projekto veikla - suaugusiųjų mokymai 25 savivaldybėse pagal penkiolika inovatyviais metodais paremtų suaugusiųjų mokymo modulių – Pilietinis suaugusiųjų švietimas, Finansinis suaugusiųjų švietimas, Suaugusiųjų saugaus eismo švietimas, Sveika gyvensena, Suaugusiųjų švietimas media formomis, Trečiojo amžiaus asmenų mokymas, Mokymasis mokytis, Problemų sprendimas, Suaugusiųjų neformalus profesinis mokymas, Suaugusiųjų meninis ugdymas, Tėvų švietimas, Anglų kalba, Teisinis raštingumas, Kompiuterinis raštingumas, Verslumo ugdymas.

Marijampolės švietimo centras, bendradarbiaudamas su Alytaus suaugusiųjų ir jaunimo mokykla, Druskininkų švietimo centru, Vilkaviškio „Aušros“ gimnazija, Vilkaviškio rajono Kybartų, Kalvarijos suaugusiųjų vidurinėmis  mokyklomis, UAB „Vairuva“, Marijampolės profesinio rengimo centru, organizuoja suaugusiųjų mokymus Alytaus, Druskininkų, Kalvarijos, Vilkaviškio rajono ir Marijampolės savivaldybėse.

Kiekvienoje savivaldybėje suaugusieji mokosi pagal  tris mokymo modulius:

Finansinis suaugusiųjų švietimas, Trečiojo amžiaus asmenų mokymas, Tėvų švietimas - Alytaus savivaldybėje;

Pilietinis suaugusiųjų švietimas, Sveika gyvensena, Suaugusiųjų meninis ugdymas - Druskininkų savivaldybėje;

Pilietinis suaugusiųjų švietimas, Anglų kalba, Kompiuterinis raštingumas - Kalvarijos savivaldybėje;

Suaugusiųjų saugaus eismo mokymas, Mokymasis mokytis, Anglų kalba - Marijampolės savivaldybėje;

Finansinis suaugusiųjų švietimas, Teisinis raštingumas, Kompiuterinis raštingumas - Vilkaviškio rajono savivaldybėje.

Kiekvieno modulio apimtis – 50 ak. val. Mokymosi trukmė - apytikriai 2,5 mėn.  Visi mokymosi užsiėmimai (po 2 ak. val.)  vyksta du kartus per savaitę.

Suaugusieji mokosi Marijampolės švietimo centre, Marijampolės profesinio rengimo centre, UAB „Vairuva“ patalpose Marijampolėje, Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijoje, Vilkaviškio rajono Kybartų suaugusiųjų vidurinėje mokykloje, Druskininkų švietimo centre, Druskininkų M.K.Čiurliuonio meno mokykloje, Alytaus jaunimo ir suaugusiųjų mokykloje, Kalvarijos suaugusiųjų vidurinėje mokykloje.

Šiuose mokymuose dalyvauja per 300 suaugusiųjų (nuo 18 m.) asmenų. Jiems bus išduoti  dalyvavimą mokymuose patvirtinantys pažymėjimai.                     Kviečiame mokytis Kalvarijos suaugusiųjų  mokykloje.
                     Dokumentai priimami darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00val. adresu Ugniagesių g.1 / Dariaus ir Girėno 38, Kalvarija. Tel. 8 343 21 104.
                     Asmuo, pageidaujantis mokytis, mokyklos direktorei pateikia prašymą.
                     Asmuo, pageidaujantis mokytis pagal pagrindinio ar vidurinio ugdymo programą, prie prašymo prideda įgyto išsilavinimo pažymėjimą, ištekėjusios moterys pateikia santuokos liudijimą ( jeigu keitė pavardę).
                     Asmuo, nebaigęs pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo programos, prie prašymo prideda mokymosi pasiekimų pažymėjimą arba pažymą apie jo mokymosi pasiekimus .
                     Asmuo, baigęs adaptuoto ugdymo programą, prie prašymo prideda atitinkamos ugdymo programos pažymėjimą.
                     Į Kalvarijos suaugusiųjų vidurinę mokyklą priimami:
                          asmenys, sulaukę 18 metų;
             nėščios ir vaikus auginančios nepilnametės, pateikusios tai patvirtinančius dokumentus;
                          dėl socialinių – ekonominių sąlygų negalintys mokytis bendrojo lavinimo mokyklose,  dirbantys ir kitur besimokantys 16-17 metų jaunuoliai, pateikę patvirtinančius dokumentus.


          

TitulinisInformacijaVietos žemėlapisBibliotekaGalerijaValstybinės kalbos ir konstitucijos pagrindų egzaminai